Close

Brainport Smart District

Portfolio

Brainport Smart District

De Brainport-regio staat voor uitdagingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit en verduurzaming. Ook economische en sociale uitdagingen zijn er genoeg. Hoe zorgen we voor voldoende werk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze regio blijft meedoen? Uitdagingen die geen van allen op zichzelf staan: ze vragen om een integrale, innovatieve aanpak. Innovatie ontstaat daar waar partijen krachten bundelen en co-creëren om complexe problemen te doorgronden.

De Helmondse wijk Brandevoort is een broedplaats voor de maatschappij van morgen. Hier wordt in de praktijk gewerkt aan Brainport Smart District: een wijk die slimmer, beter, mooier, duurzamer en socialer is.

Hoe ziet dat eruit? Welke huizen bouwen we, hoe verplaatsen we ons, hoe leven we in 2050? In Brainport Smart District wordt het bedacht en gebouwd. Oplossingen voor de maatschappij van morgen ontstaan niet langer achter de tekentafel van één architect of in de bestuurskamer van de overheid. Ze ontstaan daar waar slimme spelers elkaar ontmoeten. Waar creativiteit de vrije hand krijgt. Waar andere meningen en onverwachte stemmen gehoord en gebruikt worden.

In Brainport Smart District is ruimte om samen te experimenteren. Op het gebied van wonen, bouwen, energie, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Alles komt samen in één wijk. 1.000 nieuwe woningen voor een diverse doelgroep: startende gezinnen, expats uit de Brainport-regio Eindhoven, ouderen die de drukte van de stad achter zich laten. Samen leven, slim delen. In Brainport Smart District vallen alle puzzelstukjes ineen en krijgt de maatschappij van morgen gestalte.Om dit project waar te maken hebben de TU/e, Tilburg University, Brainport Development, gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant de handen ineengeslagen in de Stichting Brainport Smart District.

Om de slimste wijk te kunnen worden en blijven wordt de wijk ontwikkeld door samenwerking van bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden (de zogenaamde ‘quadruple helix’-methode).

Luckt heeft vanaf het begin meegewerkt aan dit project. Wij ondersteunen de partners bij de opzet van de projectorganisatie van dit project en het totstandkomen van het programma. Concreet in de rol van Projectsecretaris en Programma manager Gezondheid.