Close

Projecten

Garage 2020

Garage 2020 Jeugdhulp

Garage2020 ontwikkelt oplossingen voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen alle kinderen en jongeren profiteren van de aanwezige kansen in Nederland. Door mensen vanuit verschillende invalshoeken te betrekken, ontwikkelen we slimme oplossingen voor een kansrijk leven voor kinderen en gezinnen. Het is onze ambitie om met ons concept de traditionele jeugdhulp overbodig te maken. In navolging van een viertal Garage2020s in andere delen van Nederland (Amsterdam, Twente, Leiden en Rotterdam), is ook eind 2018 Garage2020-Brabant opgestart, met Fontys Hogeschool, Aloysiusstichting, LEV-Groep, Sterk Huis, GGZ-OostBrabant, Amarant, Combinatie Jeugdzorg en verscheidene gemeentes als kernpartners. De opstartfase heeft geresulteerd in een succesvolle demodag tijdens de Dutch Technology Week.

De komende twee jaar worden er nieuwe design trajecten opgestart, bouwen we voort op de ontstane ideeën en blijven we samenwerking stimuleren door nieuwe partners aan te sluiten!

Design thinking is als methode de hoeksteen van de Garage2020. Deze methode zorgt tegelijkertijd voor creativiteit en structuur. Het doel is om na een design traject te komen tot een Minimum Viable Product op. Een MVP kan een idee, concept, methode of soms een uitgewerkt product zijn. Luckt heeft de opstartfase van Garage2020-Brabant vormgegeven, zowel organistisch als creatief. Tegelijkertijd werken we aan een duurzaam model voor de Garage door partijen uit de regio te betrekken en samen te brengen.