Close

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Portfolio

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Personen met verward gedrag vromen een toenemend probleem, met grote consequenties op persoonlijk en ook maatschappelijk niveau. Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Pro Persona, Menzis en Gemeente Ede hebben tot doel om samen met burgers, patiënten en hun naasten het zorgaanbod voor mensen met verward gedrag in de regio verder verbeteren. Hiervoor is voor het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek Startimpuls’ een bijdrage van het ZonMw-programma ontvangen. Doel van het project is om een gezamenlijke visie te formuleren om een integraal zorg-, welzijns en ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Vervolgens zal deze strategie verder worden uitgewerkt in een regionaal programma bestaande uit enkele organisatie overstijgende projecten en samenwerkingsafspraken.

Luckt begeleidt het samenwerkingsproces om te komen tot een gedeelde visie. Daarbij wordt de methode BASE X ingezet. Door middel van deze methode wordt de gezamenlijke missie geformuleerd alsmede ieders rol, bijdrage en belang hierin, gevolgd door de definitie van de business case.