Close

GeLuckte Projecten

AutomotiveNL

AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, mobiliteitssector en automotive onderwijs. AutomotiveNL is de sterke en bindende organisatie die zich inzet om samen met alle automotive gerelateerde stakeholders de uitdagingen voor de Nederlandse automotive sector aan te gaan. Sommige van de meest urgente en relevante uitdagingen voor deze sector zijn green en smart mobility, efficiënte, duurzame en flexibele fabricageprocessen, of het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. AutomotiveNL beheert op de Automotive Campus in Helmond verschillende state of the art testfaciliteiten.

Luckt heeft AutomotiveNL ondersteund in de contractvorming met onderwijspartijen, overheden en bedrijven.