Close

GeLuckte Projecten

Brainport Smart Mobility

Wie de toekomstbeelden van onder andere slimme auto’s en mobiliteitsdiensten tot zich door laat dringen, ziet dat de Brainport regio, meer dan andere regio’s in Nederland en Europa, optimaal gepositioneerd lijkt om voorop te lopen en slim in te spelen op deze trends. Alle condities zijn aanwezig om in deze regio de slimme auto en innovatief openbaar vervoer optimaal te faciliteren en om hier nieuwe, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten uit te testen. Dit kan echter alleen als publiek- en private partijen samenwerken.

In de afgelopen periode heeft Luckt met succes een integraal programma opgezet welke de randvoorwaarden gaat creëren voor het daadwerkelijk duurzaam beschikbaar komen van Smart Mobility oplossingen in deze regio. Hieruit moet een triple-win ontstaan voor zowel de bereikbaarheid, de economie alsmede het versterken van het regionale kenniscluster rondom Smart Mobility.