Close

GeLuckte Projecten

Centrum voor gezondheidszorg Pro Vita

Te grote druk op de huisartsenpraktijk, lage zelfredzaamheid van burgers, gebrek aan een integrale aanpak van zorgprofessionals en inefficiƫnte behandeling. In combinatie met een sterk verouderde populatie, een hoge mate van eenzaamheid en een stijging in GGZ-problematiek is de zorgvraag in de gemeente Beesel bovengemiddeld hoog.

Pro Vita centrum voor gezondheidszorg, waar een geselecteerde verzameling van regionale zorgprofessionals zich richt op zorg, welzijn en preventie dicht bij huis van de burgers, wil de problemen aanpakken. Zij streven naar het leveren van de juiste zorg en ondersteuning voor de grootste zorggebruikers binnen de GGZ en ouderenzorg. Dit houdt in dat de zorg en ondersteuning aansluit bij de behoefte van de zorggebruiker en aangeboden wordt volgens een plan. Er wordt hierbij zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van de zorggebruiker. Verschillende doelstellingen zijn opgesteld en richten zich onder andere op meer bekendheid van diverse spreekuren en de aanwezigheid van een uitleenpunt voor hulpmiddelen, preventie van GGZ-problematiek, betere afstemming tussen verschillende disciplines en het zowel intern als extern beter op de kaart zetten van Pro Vita.

De rol van Luckt was het leveren van een projectleider welke vanuit een onafhankelijke positie partijen bij elkaar kon brengen en daarbij niet gehinderd was door enig organisatie belang. Vanuit die rol kan het belang van de patiƫnt echt voorop worden.