Close

GeLuckte Projecten

Ledenservice Zuidzorg

ZuidZorg verkeert zoals zovele zorginstellingen in zwaar weer, waardoor zij meer en meer focussen op hun core business: zorg achter de voordeur. Dit impliceert dat ze alle andere activiteiten afstoten, saneren, verkopen of als zelfstandige unit in de markt zetten. Een van betreffende activiteiten is de ledenservice van ZuidZorg, voorheen ZuidZorg Extra, met 45.000 leden die men als zelfstandige vereniging in de markt wil zetten. Doelstelling van het project was dat er op 1 januari 2019 een zelfstandige vereniging ledenservice ZuidZorg zou staan.

Luckt heeft ondersteuning geboden gedurende de verzelfstandiging van ledenservice ZuidZorg tot een autonome vereniging door inbreng van een projectsecretaris. Naast het inbrengen van creativiteit en input gedurende het traject, was de projectsecretaris verantwoordelijk voor de verslaglegging, voortgangsbewaking en opstellen van beleidsstukken.