Close

GeLuckte Projecten

Registratie aan de Bron

RSO Nederland

Het landelijke programma Registratie aan de Bron is een initiatief van de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, en het Nictiz, het expertisecentrum voor e-health. Het programma maakt de zorg meer patiëntgericht door patiënten meer regie te laten behouden over hun leven en hun zorg. De overdracht van informatie wordt eenduidiger en completer. Daarmee stijgt de kwaliteit van die overdracht. Hergebruik van eenduidig vastgelegde data maakt zowel wetenschappelijk onderzoek als monitoring van de kwaliteit van zorg eenvoudiger. En daarbij zorgt eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie voor minder administratie- en registratielast.

Project kwaliteitsregistraties
Kwaliteitsregistraties hebben als doel de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van indicatoren. Om deze indicatoren te kunnen meten zijn bepaalde gegevens/zorginformatie noodzakelijk. Deze informatie wordt door ziekenhuizen en zorgverleners aangeleverd aan de betreffende kwaliteitsregistraties. Helaas gebeurt dit niet zelden door parallelle registraties. De zorginformatie die gedurende het primaire zorgproces door zorgverleners in de zorginformatiesystemen (zoals het EPD) is vastgelegd wordt veelal niet hergebruikt voor deze aanleveringen. Zou het niet mooi zijn als gegevens direct uit het primaire zorgproces worden aangeleverd aan de kwaliteitsregistraties?