Close

GeLuckte Projecten

Regioprestatie – PoZoB

Onderzoek onder (kader)huisartsen, wijkverpleegkundigen, de Huisartsenkring en verschillende zorggroepen uit de regio, toonde de behoefte voor versterking van de palliatieve zorg in de eerste lijn. De huisartsenorganisaties in Zuidoost Brabant denken dat het inrichten van een regioprestatie, zoals dat sinds 2016 loopt rondom het wijkgericht samenwerken, een grote kwaliteitsverbetering tot gevolg zal hebben voor de palliatieve zorg. Het ontbrak huisartsen tot nu toe aan tijd en ondersteuning om deze zorg, structureel en doelmatig te organiseren en onderlinge toetsing/scholing op te zetten.

Palliatieve Zorg
In 2018 en 2019 is Palliatieve Zorg daarom een deelprestatie geworden. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de landelijke initiatieven zoals het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (VWS), Palliantie (ZonMW) en de RTA Tijdig Spreken over Levenseinde. Ook past het binnen het beleid van de zorgverzekeraars. Zo streeft CZ bijvoorbeeld naar goede palliatieve zorg die beter aansluit bij de wensen en behoeften van hun verzekerden en zien zij hierin een cruciale rol voor de huisarts. Die rol en verantwoordelijkheden die zij zien, worden in deze prestatie opgepakt. In vijf verschillende bijeenkomsten wordt de kennis en het niveau van samenwerking voor de palliatief patiënt versterkt. PoZoB biedt ondersteuning aan haar huisartsen en hun palliatief netwerk om deze bijeenkomsten te organiseren en de palliatieve zorg te verbeteren.

Borging Wijkgerichte Samenwerking
Een ander deel van de regioprestatie 2018/2019 is de Borging Wijkgericht Samenwerking. In 2016 en 2017 was de regioprestatie gericht op het verbeteren van samenwerking in de wijk, waardoor een goede basis is gelegd. Echter, huisartsen zien mogelijkheden tot verdere verbetering van de wijkgerichte samenwerking. Deze verbetering heeft met name betrekking op het sociale domein, maar op diverse locaties betreft het ook de samenwerking met GGZ, jeugdzorg, gemeente en de thuiszorg. Als startpunt voor de prestatie dient de bestaande lokale samenwerking geconsolideerd te worden en gaat elke praktijk aan de slag met ten minste één concreet lokaal verbeterpunt in de wijkgerichte samenwerking. Ook hier ondersteunt PoZoB haar huisartsen.

Luckt heeft de project management verzorgd voor de regioprestatie 2018/2019 binnen PoZoB.