Close

GeLuckte Projecten

Transnational Health Lab (THL)

Living labs in de gezondheidszorg willen de zogenaamde “vallei des doods” overbruggen door technologie in te zetten in realistische testomgevingen of in een testpanel gedurende het innovatieproces. Op deze manier wordt de directe feedback van de eindgebruiker meegenomen in de product en/of dienstontwikkeling. Dit verhoogt de kans om als innovatie uit de “vallei des doods” te blijven. Tegelijkertijd is door complexe en regionale regelgeving het voor ondernemers niet mogelijk om in meer dan 1 land de innovatie te vermarkten. Dit leidt tot een gebrek aan opschaling en een verhoogd risico tot faillissement.

Door het opzetten van THL, een internationaal netwerk van living labs, kunnen ondernemers in meerdere landen gelijktijdig hun innovatie testen en vermarkten. Luckt is betrokken bij het project management en brengt de relevante actoren bij elkaar. Ook over de inhoud en uitvoer wordt meegedacht en geschreven.