Close

GeLuckte Projecten

VZVZ

VZVZ staat voor De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, in technische en in organisatorische zin. VZVZ verzorgt de regie over de uitwisselingsketen en toetst het systeem permanent op snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Sinds 1 januari 2012 is VZVZ verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Daarvóór lag die verantwoordelijkheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het programma OTV, wat staat voor Online Toestemmingsvoorziening, valt onder de leiding van VZVZ.

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgaanbieders als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. Voor zorgaanbieders ontstaat daarmee één plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen controleren.