Close

GeLuckte Projecten

Z-CERT

De Nederlandse Zorg CERT is opgericht in 2017 t.b.v. informatiebeveiliging in de zorg. CERT staat voor Computer Emergency Response Team en Z-CERT heeft de focus op de gezondheidszorg branche.

Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg.  Z-CERT heeft specifieke kennis van hard- en software en medische technologie in de zorg en ondersteunt zorgverleners op het moment dat ze worden getroffen door een incident. Daarnaast biedt Z-CERT diensten om de weerbaarheid van de sector op het gebied van cybersecurity te vergroten.

De deelnemers aan Z-CERT vormen een netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Het netwerk is snel groeiende en bestaat behalve de deelnemers uit brancheorganisaties, leveranciers, andere CERT’s, internationale contacten, (hackers)communities etc. Zo verzamelt Z-CERT de informatie die nodig is om risico’s of dreigingen snel te signaleren en de deelnemers te adviseren hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Z-CERT is opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra(NFU) en GGZ Nederland (GGZ). Samen met de branches werkt Z-CERT aan het Actieplan Informatiebeveiliging Patiëntgegevens.  Z-CERT is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Op dit moment zijn de diensten van Z-CERT beschikbaar voor ziekenhuizen (UMC, STZ, algemeen en categoraal) en GGZ instellingen. De bedoeling is dit op termijn uit te breiden naar de hele zorgsector.