Close

GeLuckte Projecten

ZorgNet Apeldoorn

ZorgNet Apeldoorn is ontstaan uit initiatieven van de Kerngroep Zorg in Apeldoorn. Met dit beleidsprogramma worden Zorg, IT en het onderwijs in de regio aan elkaar verbonden. Het project langer thuiswonen was het eerste project waarin de kaders zijn geschapen voor betere informatieoverdracht tussen zorgverleners en hun patiënten/cliënten.

Het project ‘Veilig mailen; basis voor transmurale zorg’, omvat het uitvoeren van een Proof of Concept (POC) van een secure-mail oplossing op basis van standaard mailprogramma’s en open internetverbindingen waarbij de cliënt als vertrekpunt wordt gekozen.

Het project Veilige mail; basis voor transmurale communicatie past binnen het ingezette overheidsbeleid waarbinnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Bovendien is de trend dat steeds meer ouderen zich bedienen van e-mail wat op eenvoudige wijze mogelijk maakt om in contact te treden met zorg- en welzijnsaanbieders.

Alle deelnemende partijen zullen worden ingezet en daar waar mogelijk aangevuld met kennis en expertise vanuit andere regio’s. ZorgNet Apeldoorn voert de regie vanuit de expertise die is opgedaan in het afgeronde project “Langer Thuiswonen, op weg naar een regionale zorginfrastructuur”.