Close

Actueel

3 april 2023

Een geslaagd Gezondheid Luckt Samen!

Gezondheid Luckt Samen! We kijken met enthousiasme terug op dit evenement in Utrecht!

Met dank aan Patrick van der Schaaf die het evenement in goede banen leidde als dagvoorzitter, was het een geslaagde dag vol interessante gesprekken. Sprekers Anton van Balkom, Marie-Louise Vossen, Marit van de Kamp en Remko Nienhuis zorgde daarnaast voor waardevolle invulling van het programma. Ze benoemden onder andere 4 casussen waarna we in groepjes opsplitste en er mee aan de slag gingen!

Lees wat we hebben gedaan en bekijk de foto’s en after movie.

Ronde tafelgesprekken

In vier groepen zijn we aan de slag gegaan met actuele casussen uit de gezondheidszorg. Onderwerpen waar Luckt dagelijks mee werk!

Casus 1

Gezondheidswinst creëren door digitalisering

Een interessante casus gepresenteerd door Remko Nienhuis, waar vele invalshoeken heeft gezorgd voor een mooi gesprek en discussie. Het begon al met watis de definitie van gezondheidswinst? Klein beginnen aan de hand van use cases was een voorgestelde richting. Pak een probleem, werk het uit en zorg ervoor dat het schaalbaar is. De zorg blijft toch vaak risicomijdend als het gaat om het implementeren van digitaliseringsmogelijkheden. Belangrijk is om te starten vanuit het primaire proces; IT moet niet het startpunt zijn. Daar was men het over eens.  Digitalisering is een middel om een doel te bereiken, en moet niet het doel op zichzelf zijn. Digitalisering moet verder ondersteunen in het beter werken in netwerken, in plaats van individuele zorgorganisaties. Hier is veel winst te behalen, maar mist daarentegen structurele financiering. Veel interessante suggesties kwamen langs, maar één ding is zeker; dat digitalisering kan helpen bij het creëren van gezondheidswinst, dat is een gegeven.

Casus 2

Zorgorganisaties van de toekomst

Marie-Louise Vossen heeft de deelnemers aan de tafel bij deze casus  geprikkeld met de vraag ‘hoe zien de zorgorganisaties van de toekomst eruit?’. Een grote vraag waar in 20 minuten natuurlijk geen sluitend antwoord op kwam, maar wat wel tot een interessante discussie heeft geleid. Na wat verdiepende vragen over de veranderingen die in de organisatie van Marie-Louise zelf hebben plaatsgevonden werden er ook ervaringen uit de groep gedeeld. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over de wens voor een betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Maar ook werd gezegd dat het op veel plekken aan de ‘randjes waarschijnlijk al rafelt’, dat wil zeggen, dat er onder medewerkers initiatieven plaatsvinden of ideeën ontstaan waar je als bestuurder waarschijnlijk nog geen weet van hebt maar die wel waardevol zijn. Bij het aflopen van de tijd bleken de deelnemers nog lang niet uitgepraat, dus deze gesprekken werden bij de afsluitende netwerkborrel gewoon weer opgepakt!

Casus 3

Samen aan de slag voor een rookvrije cultuur!

Er bestaan veel kansen om te leren van anderen. Zoals de Efteling. Hoe hebben ze iedereen meegekregen in het rookvrij maken van het gehele terrein? Wat zijn handige tricks? Wat ging er minder soepel? Het startpunt kwam vanuit het perspectief van gedragsverandering. Het is namelijk belangrijk om een rouwmoment toe te staan. Mensen moeten wat opgeven, dit gaat altijd gepaard met gevoelens. Veel rokers houden vast aan gewoontes. En gewoontes zijn onderdeel van de verslaving. Hoe passen andere gezondere zaken in de gewoontes? Hoe kan je ontspannen in een paar minuten tijd zonder te roken? Kortom, een aantal antwoorden, maar nog meer vragen om te onderzoeken en toe te passen!

 

Casus 4

Community building voor een gezondere wijk

De druk op de zorg neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit vraagt een andere benadering vanuit de overheid en vanuit de regio. Het is daarom nodig om te kantelen, meer focus op positieve gezondheid en preventie, in plaats van op ziekte. Dit kan bijvoorbeeld vanuit van een sterke community van bewoners in de wijk. Belangrijk hierbij is dat bewoners zelf kunnen en mogen bepalen waar in hun wijk behoefte aan is; het is hun community en zij zijn in de lead. Dat betekent dat professionals hieraan faciliterend zouden moeten zijn, en niet aansturend. Tijdens de casus werd besproken hoe dit gedaan zou kunnen worden, zonder dat het gevoel van eigenaarschap bij bewoners verdween. De balans hierin bleek erg belangrijk, en de ideale oplossing is er nog niet. Wel hebben we geconcludeerd dat het gaat om goed luisteren, interesse tonen en op het juiste moment over je eigen belangen heen durven te stappen zodat we uiteindelijk gezamenlijk hetzelfde doel nastreven; dat bewoners langer in een goede gezondheid en vanuit een sterke community kunnen wonen in hun wijk.

Verzadigd van nieuwe kennis en inspiratie, sloten we af met een gezellige netwerkborrel. Vanwege het succes, willen we in de toekomst nog een keer een evenement organiseren. Samen kunnen we werken aan een gezonde maatschappij.  Want Gezondheid Luckt Samen!

 

Benieuwd naar een impressie van dit evenement? Bekijk hieronder de after movie en de foto’s!

After movie