Close

Actueel

15 juli 2022

Luckt Blog: Het belang van innoveren als netwerk

Luckt Blog

Luckt Blog

In onze Luckt Blogs nemen we je mee in onze wereld en denkwijze. Deze keer de blog van projectleider John.

Artificiële intelligentie. Big Data. Biometrische technologie. Blockchain. Cloud Computing. Drones. E-Health. Gamification. Internet of Things; bijna een ABC aan innovatie, ontwikkelingen en trends. Hoe blijf je als organisatie hiervan op de hoogte? Of minder vrijblijvend, hoe haak je aan en maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden?

Het ontstaan van wicked problems
Onze wereld wordt steeds complexer. Dit heeft meerdere oorzaken. Door Internet of Things staan steeds meer apparaten en personen met elkaar in verbinding. De wereld is een dorp geworden. Dit heeft ook een keerzijde. Soms raken dingen namelijk in de knoop. En als er een probleem ontstaat, dan is het vaak onduidelijk wat er in de knoop zit en waar de knoop zit. Hoe we die knoop uit elkaar halen en het probleem oplossen, is vaak een nog grotere opgave. Dit wordt ook wel een ‘wicked problem’ genoemd. Een probleem dat moeilijk of onmogelijk oplosbaar is door onvolledige, tegenstrijdige en veranderende voorwaarden voor probleemoplossing. Voorwaarden die veelal moeilijk te identificeren zijn.

Het is noodzakelijk om als netwerk te opereren
Het is onmogelijk om als persoon en zelfs als organisatie alle kennis en kunde te hebben die nodig is in de complexe wereld met het ABC aan innovatie, ontwikkelingen en trends. Dit terwijl organisaties vaak voor hetzelfde complexe probleem of uitdaging staan. Een oplossing bedenken en realiseren lukt vaak niet alleen. Om een probleem toch aan te pakken is het noodzaak om als netwerk samen te werken. Zo kan men van elkaar leren, gezamenlijk iets opzetten of gezamenlijk als netwerk een expert aannemen, bijvoorbeeld een IT-expert. Kortom, als netwerk opereren vergroot de slagkracht!

Een andere manier van samenwerken: netwerkzorg
Bovenstaand gedachtegoed gaat ook naadloos mee in de trend van zorgorganisaties om zich sowieso als geheel te organiseren in een netwerk; netwerkzorg. Kort gezegd is het doel van netwerkzorg het probleemloos laten bewegen van zorgbehoevenden in een netwerk van zorgverleners. Dit door de zorg rondom de mensen te organiseren (Minddistrict, 2022). Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar zeker noodzakelijk om zorg te verbeteren en mogelijk te houden. Maar samenwerken kan verder gaan dan enkel de kerntaken.

Het is ook noodzakelijk om als netwerk te innoveren!
De noodzaak om samen te werken geldt ook voor innoveren. Dit is best spannend. Voor sommige organisaties is innoveren namelijk ook een manier om zich te onderscheiden van andere organisaties. Deze blog pleit dan ook niet voor eenheidsworst en alles samendoen. Het pleit wel voor om belangrijke thema’s gezamenlijk aan te pakken en op die manier echt iets te kunnen bereiken, in plaats dat een individuele poging in schoonheid sterft.

Door je krachten en expertises te bundelen in een innovatieteam kom je verder
Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Bij Luckt werken we vaak met het vormen en inzetten van een innovatieteam. Zo’n team bestaat uit medewerkers vanuit de organisaties die het netwerk vormen, aangevuld met externe of individuele experts. Het liefst bestaat het team uit leden met diverse achtergronden en expertises. Bijvoorbeeld ontwerpers, zorgspecialisten, ontwikkelaars, filosofen professionals uit het vak, data analisten, vanuit de doelgroep, het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen; het Quadruple Helix model. Het innovatieteam vormt zo als het ware de innovatiemotor van het netwerk!

Samen innoveren lukt niet door alleen maar te praten
Een innovatieteam komt geregeld samen om echt te doen in plaats van praten. Natuurlijk is afstemmen en mensen enthousiast maken een belangrijk onderdeel. Toch werkt dit het beste door iets te laten zien waar men op kan ‘schieten’; we noemen dit prototyping. Je zult zien dat de gesprekken meer over de inhoud gaan en er na elk overleg een stapje in de goede richting wordt gezet. Daarnaast helpt prototyping bij het spreken van dezelfde taal waardoor je elkaar beter begrijpt in plaats van langs elkaar heen blijft praten.

Luckt faciliteert het noodzakelijke innovatieteam binnen of buiten het bestaande netwerk vanuit voor jou belangrijke thema’s. We doorlopen samen met alle betrokkenen iteratief het proces, waarin de volgende drie stappen steeds terugkomen: innoveren, financiering regelen en implementeren. Hierbij staan de volgende uitgangspunten altijd centraal:

  • Werken met Design-thinking als methode
  • Samen met de doelgroep en betrokkenen
  • Werken vanuit gezamenlijke doelen als white label (ook door anderen te gebruiken)
  • Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen
  • Verder bouwen op wat al goed gaat en versterken wat werkt.

Weten hoe we dit doen? Zie onderstaand onze blue print over hoe wij faciliteren dat organisaties kunnen innoveren als netwerk.

Heb je vragen? Zie je kansen? Neem contact op via j.komen@luckt.nl!