Close

Actueel

4 oktober 2023

Een effectiever en efficiënter regionaal Multidisciplinair Overleg (MDO)

De best mogelijke zorg voor patiënten door het gebruik van platformen in een MDO.
Wij delen onze ervaringen.

In het kader van het leveren van de best mogelijke zorg aan onder andere oncologische patiënten worden zorgprocessen continu geoptimaliseerd. Een van de actuele ontwikkelingen is de optimalisatie van de multidisciplinaire bespreking en de verwijzing van patiënten met colorectale levermetastasen. Dit gebeurt in zogeheten regionale MDO’s die zorgorganisatie-overschrijdend zijn, met meerdere disciplines uit verschillende ziekenhuizen, zodat patiënten, ongeacht waar ze worden behandeld, de best mogelijke zorg ontvangen.

In de regio OncoZON werden patiënten met colorectale levermetastasen besproken in het MUMC wanneer dat nodig was. Vanuit OncoZON ontstond de behoefte om te onderzoeken hoe een Lever-expertiseteam kon worden opgericht, waarin alle patiënten in dat vakgebied structureel worden besproken. Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, zijn duidelijke organisatorische afspraken en een efficiëntieslag nodig. Voor het bespreken van meer patiënten met de nieuw vastgestelde gegevensset is goede digitale ondersteuning vereist.

Met digitale ondersteuning is de volledige en juiste informatie over de patiënt beschikbaar voor de experts in het MDO op één plek. Hierdoor kunnen er in dezelfde tijd meer patiënten worden besproken in het MDO tussen Máxima MC en MUMC+, wat de kwaliteit van de totale patiëntenzorg verbetert. Het Citrien-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ heeft financiële steun beschikbaar gesteld om het gebruik van een platform te onderzoeken, in dit geval (als pilot) het Vitaly-platform van OpenLine/Parsek. Als Luckt hebben we bijgedragen aan het project door de processen rondom het MDO te herontwerpen en de implementatie van het platform te ondersteunen. Hierbij ging het om het opzetten van een nieuw MDO dat structureel moest worden geïmplementeerd.

Daarnaast hebben we voor OncoZON een “light”-versie ontwikkeld van het MDO-platform voor oncologen in de regio Zuid-Limburg, gebaseerd op Microsoft-tools. Het doel van deze oplossing was om snel een platform te kunnen realiseren waarmee zorgverleners direct geholpen zijn. Deze oplossing heeft niet alle functionaliteit (bijvoorbeeld geen integratie met EPD’s) en wordt daarom gezien als een tussenoplossing, totdat er een volwaardig geïntegreerd MDO-platform beschikbaar zal zijn. Met deze projecten heeft Luckt ruime ervaring opgedaan in het opzetten van regionale MDO’s en het bieden van noodzakelijke digitale ondersteuning.

Meer lezen over Luckt en onze ervaringen met MDO’s? Bekijk ons portfolio en onderstaande projecten!

Ondersteuning Regionaal MDO met Vitaly-platform

MUMC

Het herontwerpen van processen om een nieuw MDO te ontwerpen

Ondersteuning Regionaal MDO met Microsoft-tooling

OncoZON

Optimalisatie van de multidisciplinaire bespreking en de verwijzing van patiënten

Heb je vragen, wil je eens sparren of wil je zelf ondersteuning bij het opzetten van een regionaal MDO of het implementeren van een digitaal MDO-platform? Bel of mail ons!

E-mail: het@luckt.nl
Tel: 088 0241700