Close

Actueel

7 juli 2023

Congres Zorgevaluatie

Vorige maand organiseerden de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie in Amersfoort. Doel van de dag: kennis en ervaringen uitwisselen over alle aspecten van zorgevaluatie. Zoals beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Als programmamanager Passende Zorg bij het Anna Ziekenhuis in Geldrop was collega Joyce de Laat aanwezig om mee te praten en denken over de uitdagingen waar we met elkaar voor staan.

Het thema samenwerking stond dit jaar centraal. Met als aftrap een inspirerende key note van Special Forces’ Ray Klaassens over wederzijds begrip, respect en vertrouwen als basis voor goede samenwerking en leiderschap. Aan aanwezigen om bij zichzelf na te gaan hoe de lessen vanuit de Special Forces toe te passen binnen eigen dagelijkse praktijk.

Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van Passende Zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Tijdens een paneldiscussie stond het podium dan ook vol met vertegenwoordigers van de partijen die samenwerken binnen dit programma: zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen, het Zorginstituut, VWS en ZonMw. Deelsessies gingen vervolgens dieper in op onderdelen van zorgevaluatie: agenderen, evalueren, implementeren en monitoren, maar ook de randvoorwaarden zoals bekostiging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn succesfactoren besproken, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen.

Goed en zinvol om met andere aanwezige ziekenhuizen te sparren over implementatie van het ZE&GG gedachtegoed en bijbehorende werkafspraken waarin ook regionale samenwerking en daarmee de ‘couleur locale’ van belang is. Landelijk is doelstelling van 80% implementatie inmiddels behaald; op naar de volgende gezamenlijke mijlpalen!

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons!

E-mail: het@luckt.nl
Tel: 088 0241700