Close

Over Luckt

Over Luckt

Begin niet bij het begin maar nu. Het Luckt.

Visie

Verbinden en samenwerken zijn cruciaal om de complexiteit van de huidige samenleving hoofd te bieden. De snelheid van verandering verandert. Individuen verwachten dat organisaties, zowel publiek als privaat, gelijkwaardige partners zijn. Daarnaast spelen sociale waarden en attitudes van individuen een steeds centralere rol. Organisaties moeten niet langer redeneren vanuit de status quo, maar anticiperen op wat er staat te gebeuren. De toekomst. Luckt gelooft dat een toekomstbestendige strategie voortkomt uit de omarming van nieuwe ontwikkelingen en het aangaan van niet-conventionele partnerschappen.
Luckt biedt een integrale aanpak voor diverse organisatievraagstukken: door een unieke kijk op het vraagstuk, vanuit meerdere invalshoeken die meetbare waarde toevoegt op een creatieve en innovatieve manier.

Werkwijze

Luckt ondersteunt uw onderneming. Wij gaan voor een duurzaam partnerschap met onze klanten. Onze toegevoegde waarde wordt scherp en meetbaar neergezet in kwaliteit, geld en prognose voor de toekomst. Met een gezamenlijke evaluatie maken we de impact zichtbaar en voelbaar. We maken processen, systemen en mensen veerkrachtig zodat omgang met continue verandering de identiteit van uw organisatie wordt.Luckt heeft uitgebreide ervaring met het vormgeven en uitvoeren van complexe projecten. Wij begrijpen dat voor succesvolle implementatie de gehele waardeketen een bijdrage moet leveren. Wij geloven dat de toepassing van innovaties en technische ontwikkelingen het leven van mensen leuker, gezonder en aangenamer maakt, maar dat deze mogelijkheden nog niet optimaal worden benut.
Door het inbedden van deze innovaties willen we verschil maken voor mens en maatschappij. Dit doen we met een energiek team van maatschappelijk betrokken professionals. Met daadkracht en flexibiliteit combineren wij een hoog abstractieniveau met een hands-on mentaliteit. Luckt is een gedreven organisatie met louter academisch geschoolde medewerkers. Brainport-regio Eindhoven vormt de kern van haar werkgebied.

Markten

Luckt is in meerdere sectoren tegelijkertijd actief. Dit brengt meerwaarde voor partijen die over de grenzen van hun eigen sector heen willen kijken voor mogelijke oplossingen. Wij integreren innovatief denken en ondernemerschap in de publieke- en gezondheidszorgsector. In de private sector brengen wij vernieuwende inzichten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en mogelijkheden voor samenwerkingen met publieke denkrichting.Luckt focust op de domeinen wonen, zorg en welzijn. De ervaring van onze adviseurs rijkt echter verder dan deze sectoren.