Close

Inventarisatie en Advies Educatie Bibliotheek

Portfolio

Inventarisatie en Advies voor Educatie in Bibliotheek

Ophalen huidige situatie en best-practices voor advies voor de toekomst van programmalijn educatie

Bibliotheek de Kempen

Bibliotheek de Kempen is bezig met haar meerjarenbeleidsplan. Daarbinnen vallen verschillende programmalijn waar verdere invulling aan gegeven moet worden. Zo ook de programmalijn educatie: wat wordt de focus voor de komende 3 jaar? Wat gaat goed? En wat willen we anders doen? Welke randvoorwaarden dienen vervolgens ingevuld te worden? Dat zijn vragen die bibliotheek de Kempen beantwoord wil hebben en waar ze Luckt voor gevraagd heeft zowel een inventarisatie van de huidige situatie te maken als een advies voor de toekomst.

Om de huidige situatie te inventariseren heeft Luckt de leesmediaconsulenten (medewerkers die aanbod bieden aan scholen) van Bibliotheek de Kempen en ook andere interne betrokkenen geïnterviewd. Vervolgens heeft Luckt hier een concluderende inventarisatie van opgeleverd en getoetst met de organisatie. Dit diende als basis voor het advies. Om het advies meer vorm te geven heeft Luckt gesproken met andere bibliotheken in de regio en met Cubiss. Dit heeft geleid tot een concreet advies over de vormgeving en organisatie van het aanbod van Bibliotheek de Kempen waarin meerdere scenario’s worden beschreven waar Bibliotheek de Kempen mee aan de slag kan.