Close

Programmamanagement Data-uitwisseling MUMC+

Portfolio

Programmamanagement data-uitwisseling

Businesscase, structuur, meerjarenplan en implementatie voor projecten omtrent data-uitwisseling in de zorg

MUMC

Het MUMC+ zocht een programmamanager voor een aantal projecten op het gebied van Data-uitwisseling, iemand die daarin structuur kon aanbrengen en een meerjarenplan met business case kon voorbereiden (6,5 mln). Om uiteindelijk dit programmaplan ook ten uitvoer te brengen en door de verschillende projecten de gewenste resultaten te halen. Luckt heeft de programmamanager geleverd die het programmaplan heeft geschreven en uiteindelijk ten uitvoer heeft gebracht. Daarin rapporteerde Luckt aan de Taskforce en stuurde Luckt ede verschillende projectleiders aan. Ook leverde Luckt een aantal adviseurs/projectleiders voor verschillende projecten in dit programma. Een van de grootste aspecten was het begeleiden van de selectie, aankoop en implementatie van XDS. Belangrijke rol in dit programma was het continue afstemmen en inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen op gebied van gegevensuitwisseling. Uiteindelijk is de rol van programmamanager door interne medewerker van MUMC overgenomen, maar blijft Luckt wel betrokken als strategisch adviseur om onder meer de kennis van de leveranciers en contacten met andere zorginstellingen in te brengen.

Onderdelen van het programma waar onder meer het implementeren van XDS, VIPP5/FHIR, implementatie van het TWIIN-Portaal (XDM), uitwisseling over de landsgrenzen heen (project Granssstreken met Nictiz), pilot tussen twee ziekenhuizen met een MDO-platform (Vitaly van Parsek/ OpenLine) in opdracht van het Citrien-fonds/ Onzozon en het realiseren van MDO-ondersteuning met Microsoft-tooling (Teams/ Sharepoint).