Close

Samenwerken voor een toekomstbestendige Maas

Portfolio

Samenwerken voor een toekomstbestendige Maas

Als Programmasecretaris zorgen dat overheden samenwerken voor een toekomstbestendige Maas

Waterschap Aa en Maas

De provincies en waterschappen rondom de Maas werken samen in het Deltaprogramma Maas. Doel is om rivierverruimingen, dijkversterkingen, natuur en scheepvaart in onderlinge samenhang tussen rijk en regio af te stemmen. Het Programmateam DPM begeleidt dit samenwerkingsproces door het gesprek te voeren en tot afgestemde programmering te komen.

Luckt voert hierbij de rol uit als programmasecretaris voor dit programma, waarbij we in een klein team het overzicht bewaken over het programma en de activiteiten voorbereid. Deze activiteiten bevatten o.a. de afstemming rondom het Nationaal Deltaprogramma, de afstemming rondom het Integraal Riviermanagement (IRM) en de afstemming rondom Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).