Close

Versterken eigen regie van mensen met dementie

Portfolio

Projectleiding versterken eigen regie van mensen met dementie

Binnen het thema positieve gezondheid samenwerken aan het versterken van eigen regie van mensen met dementie

Mijzo

Het project positieve gezondheid loopt sinds enkele jaren binnen Mijzo. Dit richt zich op mensen in hun kracht zetten, in plaats van de focus te leggen op klachten en gezondheidsproblemen. Mijzo wil, zowel intra- als extramuraal, de doelgroep ouderen met mentale uitdagingen (dementie, alzheimer etc.) benaderen vanuit dit gedachtegoed. Momenteel is dit nog niet altijd het geval. Zo wordt bijvoorbeeld de familie of medewerker gevraagd naar de wensen van de doelgroep, in plaats van de ouderen zelf. Mijzo heeft Luckt gevraagd om met het proces van Design Thinking als leidraad een project vorm te geven en te begeleiden waarbij een werkwijze/tool wordt ontwikkeld om deze doelgroep te betrekken, zodat zij zo lang mogelijk eigen regie kunnen houden.

Luckt heeft een traject vormgegeven en doorlopen waarin de 5 fasen van Design Thinking zijn doorlopen: inleven, definiëren, ontwerpen, ontwikkelen en testen & evalueren. Daarin heeft Luckt een team van interne medewerkers van meerdere locaties en expertise meegenomen in alle fasen. Eerst is de huidige omgang met cliënten in kaart gebracht door middel van observaties, gesprekken en vragenlijsten. Dat heeft geleid tot interessante inzichten en een meer concrete ontwerpvraag: “Hoe kunnen we medewerkers helpen om bewust te worden van hoe zij omgaan met het thema eigen regie van de cliënt?” Door middel van co-creatie sessies heeft Luckt een activiteit voor ontworpen met als onderdeel een tastbare tool box die nu Mijzo-breed wordt ingezet bij teams om bewustwording over eigen regie te vergroten.