Close

Samenwerken voor innovatieve jeugdhulp (Garage2020)

Portfolio

Samenwerken voor innovatieve jeugdhulp

Kwartiermaker en projectleider van Garage2020:

Innoveren als netwerk om ieder kind kansrijk te laten opgroeien

Garage2020 en partners

Garage 2020  is een landelijke innovatiebroedplaats waar we oplossingen ontwerpen voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Door mensen vanuit verschillende invalshoeken betrekken ontwikkelen wij slimme oplossingen voor een kansrijk leven voor kinderen en gezinnen.  

In navolging van verschillende locaties van Garage2020 in andere delen van Nederland, is ook eind 2018 Garage2020 in regio Brabant opgestart, met Fontys Hogeschool, Aloysiusstichting, LEV-Groep, Sterk Huis, GGZ-OostBrabant, Amarant, Combinatie Jeugdzorg en verscheidene gemeentes als kernpartners. Luckt heeft deze opstartfase vormgegeven, zowel organisatorisch als creatief. Ondertussen levert Luckt een bijdrage aan de Brabant locatie van Garage2020 door al vijf jaar het leveren van de kwartiermaker en verschillende projectleiders (met een ontwerpachtergrond) in te zetten. 

Binnen Garage2020 werken we aan nieuwe design trajecten, bouwen we voort op de ontstane ideeën en stimuleren we samenwerking door nieuwe partners aan te sluiten. Design thinking is als methode het gedachtegoed van Garage2020. Deze methode zorgt zowel voor creativiteit als structuur. 

Door deze vorm van werken zijn een aantal innovaties werkelijkheid geworden. Zo is er nu: 

What’s Next Junior:
Een soort Netflix voor kinderboeken om leesplezier en leesmotivatie van kinderen te stimuleren. 

We Kick ASS!:
Een online talenten roadmap speciaal ontwikkeld voor talentontwikkeling van jongeren met autisme. 

Je Kiest Maar Wat?!:
Een spel over het bespreekbaar maken van lastige keuzes voor in de klas. 

Naast deze oplossingen die al ver zijn in het ontwerpproces werken we ook aan thema’s in de onderzoeksfase (online jongerenwerk, normaliseren en data delen, wachtfrustratie). In welke fase een project zich ook bevindt, ontwerpen doen we altijd samen met ons netwerk en de doelgroep.