Close

Projectleider Rookvrije GGzE

Portfolio

Projectleider Rookvrije GGzE

Realiseren van een rookvrije zorg

GGZ Eindhoven

Met het tekenen van het Nationaal Preventieakkoord is de Nederlandse GGZ akkoord gegaan met het rookvrij maken van alle aangesloten GGZ-instellingen in 2025. Ook GGzE stimuleert een gezonde levensstijl van haar cliënten, bezoekers en medewerkers. Omdat gezondheidszorg er is om mensen beter te maken, past daar een rookvrije GGzE bij. GGzE heeft deze beweging dan ook omarmd en het rookbeleid in versnelling gebracht. Er lag ambitie en een projectplan, maar ontbrak nog aan executiekracht.

Als projectleider heeft Luckt ervoor gezorgd dat het projectplan tot uitvoer is gebracht. Startpunt hiervoor was het scheppen van de juiste randvoorwaarden, waaronder het betrekken van bestaande gremia in het op te stellen beleid, tijdspad en implementatie. Op basis van de Rookvrije Zorg Toolkit is het projectplan verder aangescherpt en een projectorganisatie opgericht, waar de projectleider verantwoordelijk was voor de uitvoer, monitoring en signalering richting stuurgroep. Doordat er op dit onderwerp ook veel onbekendheid en weerstand zit was het van belang om medewerkers en cliënten continue te blijven betrekken. Denk hierbij aan het organiseren van fysieke en online bijeenkomsten, gezamenlijk of juist apart. Na afronding van het projectplan zijn de werkzaamheden verder intern binnen de organisatie geborgd. Denk hierbij aan het verder opvolgen van vragen en auditeren van de ingezette acties.

Vanaf 1 januari 2022 GGzE rookvrij is voor medewerkers, leveranciers en mensen die locaties van GGzE bezoeken. Dit betekent dat zij niet meer mogen roken in de gebouwen en op de terreinen van GGzE. Vanaf 1 juli 2022 geldt ook voor cliënten, deelnemers aan dagbesteding en bezoekers van de inlopen van GGzE. Er zijn landelijke verbindingen gelegd om ervaringen uit te wisselen met andere organisaties. Er is aansluiting gemaakt met het regionale preventieakkoord vanuit Gemeente Eindhoven en de GGD.