Close

Manager innovatie HAP West-Brabant

Portfolio

Manager innovatie huisartsenposten West-Brabant

Informatisering en automatisering

HAP West-Brabant

Huisartsenposten West-Brabant zocht naar innovatie en datamanagement binnen de informatisering en automatisering. Zij vroegen aan Luckt om de vraag en aanbod te inventariseren van innovatie en vernieuwing, en advies op te leveren op basis van deze inventarisatie inclusief case/investeringsoverzicht. Het advies wat Luckt zal vormen, zal met verschillende trajecten ook worden uitgevoerd aan de hand van de gestelde prioritering vanuit de huisartsenposten West-Brabant (waarbij ook rekening wordt gehouden met regionale stakeholders).

Luckt heeft de rol van manager innovatie en datamanagement. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor alle IT-ontwikkelingen bij de Huisartsenpost West-Brabant en zijn 3 locaties. Hierbij is het onder andere de bedoeling ook meer data-gedreven te gaan werken. De IT-ontwikkelingen die voorgesteld worden, worden eerst in een projectvoorstel in verschillende gremia met verschillende stakeholders besproken alvorens er besloten wordt hier wel/niet een start mee te maken. Taken voor het managen van de innovatie en data bevatten onder andere het implementeren van een nieuw huisartsensysteem, het beeldbellen met huisartsconsulten, een digitale triage, en de ondersteuning van de implementatie van Office 365. Hiernaast is het de taak van Luckt om de processen I&A te beheren, en het kartrekken van het project Met Spoed Beschikbaar regio West-Brabant.