Close

Programmamanagement Health Implementation School Brabant

Portfolio

Programmamagement en communicatie Health Innovation School (HIS) Brabant

Organiseren van de opleiding HIS ter bevordering samenwerking (systeem)innovatie

GGzE

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van de Radboudumc REshape Center in Nijmegen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem)innovatie in de zorg en welzijn. Health Innovation School Brabant opende in januari 2020 haar deuren als eerste provinciale editie, in een nieuwe samenwerking met Provincie Noord Brabant. In lijn met voorgaande edities is er een hoofdthema, namelijk het oplossen van de verschillende en gecompliceerde arbeidsproblematieken binnen de zorg, en het verhogen van arbeidsproductiviteit. Specifiek richt de HIS Brabant zich o.a. op capaciteitsproblemen in de zorg, wat momenteel resulteert in minder tijd per cliënt/patiënt. Andere thema’s waaraan wordt gewerkt tijdens de verschillende trainingen en werksessies zijn de lagere instroom in zorgprogramma’s, meer aandacht voor medewerkers, scholing en digi-vaardigheden. Onder leiding van vaardige coaches en inspirerende gastsprekers worden de deelnemers meegenomen in een intensief en concreet leertraject, om zich te ontwikkelen tot de innovatieleiders waar de zorg naar vraagt. 

Luckt ondersteunt GGzE in de organisatie van deze opleiding. Van programmamanagement, tot communicatiestrategie, tot logistieke vraagstukken.