Close

Projectleider Hulpkaart GGzE

Portfolio

Projectleiding Hulpkaart

Zorgen voor een duurzame ontwikkeling en implementatie van de Hulpkaart voor mensen die even ‘de weg’ kwijt zijn

GGzE

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Sommige mensen hebben hierop een verhoogd risico. Door dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de Hulpkaart. De Hulpkaart is, als afgeleide van de Crisiskaart, een concept met veel potentie, maar vraagt nog verdere ontwikkeling om goed aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. De Hulpkaart is landelijk in ontwikkeling met uiteindelijk doel dat de Hulpkaart voor iedere burger die er baat bij heeft, beschikbaar gaat komen. GGzE zet zich hier als één van de regionale koplopers voor in samen met ketenpartners. 

Binnen dit project brengt Luckt expertise in op het gebied van duurzame implementatie als product- en procesontwikkeling om de Hulpkaart door te ontwikkelen tot een geschikt, haalbaar en duurzaam inzetbaar product.