Close

Ondersteuning Regionaal MDO met Microsoft-tooling

Portfolio

Ondersteuning Regionaal MDO met Microsoft-tooling

Optimalisatie van de multidisciplinaire bespreking en de verwijzing van patiënten

OncoZON

In het kader van het leveren van de best mogelijke zorg aan (onder andere) oncologische patiënten worden zorgprocessen voortdurend geoptimaliseerd. Een van de huidige ontwikkelingen is de optimalisatie van de multidisciplinaire bespreking en de verwijzing van patiënten met colorectale levermetastasen. Dit gebeurt in zogenaamde regionale MDO’s die zorgorganisaties overschrijden, met meerdere disciplines uit verschillende ziekenhuizen, zodat patiënten, ongeacht waar ze worden behandeld, de best mogelijke zorg ontvangen.


Voor OncoZON is er een “light”-versie ontwikkeld van een MDO-platform voor oncologen in de regio Zuid-Limburg, gebaseerd op Microsoft-tools. Het achterliggende idee van dit project is dat “een MDO in feite een vergadering met vergaderstukken is”, zoals op grote schaal wordt uitgevoerd met Microsoft Teams. Het doel van deze oplossing was om snel een platform te kunnen realiseren waarmee zorgverleners direct geholpen zijn. Deze oplossing heeft niet alle functionaliteit (bijv. geen integratie met EPD’s) en wordt daarom beschouwd als een tussenoplossing, totdat er een volwaardig geïntegreerd MDO-platform beschikbaar zal zijn. Door deze tussenoplossing snel te realiseren, kan er nu een oplossing geboden worden die artsen dagelijks kan helpen en de zorg verbetert.


Met deze projecten heeft Luckt ruime ervaring opgedaan in het opzetten van regionale MDO’s en de noodzakelijke digitale ondersteuning. Als je zelf ondersteuning wilt bij het opzetten van een regionaal MDO of het implementeren van een digitaal MDO-platform, neem dan vooral contact op.