Close

Ondersteuning Regionaal MDO met Vitaly-platform

Portfolio

Ondersteuning Regionaal MDO met Vitaly-platform

Het herontwerpen van processen om een nieuw MDO te ontwerpen

MUMC

In het kader van het leveren van de best mogelijke zorg aan onder andere oncologische patiënten worden zorgprocessen voortdurend geoptimaliseerd. Een van de actuele ontwikkelingen is de optimalisatie van de multidisciplinaire bespreking en de verwijzing van patiënten met colorectale levermetastasen. Dit gebeurt in zogeheten regionale MDO’s die zorgorganisatie-overstijgend zijn, met meerdere disciplines uit verschillende ziekenhuizen, zodat patiënten, ongeacht waar ze worden behandeld, de best mogelijke zorg ontvangen.


In de regio OncoZON werden patiënten met colorectale levermetastasen besproken in het MUMC wanneer dat nodig was. Vanuit OncoZON ontstond de behoefte om te bekijken hoe een Lever-expertiseteam kon worden opgericht, waarin alle patiënten op dat vakgebied structureel worden besproken. Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, zijn duidelijke organisatorische afspraken en een efficiëntieverbetering nodig. Om meer patiënten te kunnen bespreken, met de nieuw vastgestelde gegevensset, is goede digitale ondersteuning vereist.


Met digitale ondersteuning is de volledige en juiste informatie over de patiënt voor de experts in het MDO beschikbaar op één plek. Hierdoor kunnen er meer patiënten worden besproken in het MDO tussen Máxima MC en MUMC+, wat de kwaliteit van de totale patiëntenzorg verbetert. Het Citrien-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ heeft financiële steun beschikbaar gesteld om het gebruik van een platform te onderzoeken, in dit geval het Vitaly-platform van OpenLine/Parsek, als pilot.


Als Luckt hebben we bijgedragen aan het project door de processen rondom het MDO te herontwerpen en het gebruik van het platform te implementeren. Hierbij ging het om het opzetten van een nieuw MDO op structurele basis.