Close

Uitwisseling via PGO’s mogelijk maken

Portfolio

Uitwisseling via PGO’s mogelijk maken

Het VIPP5-programma uitvoeren voor het MUMC+ om gegevensuitwisseling voor patiënten mogelijk te maken

MUMC

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) is een gedreven ziekenhuis dat niet alleen gericht is op het bieden van hoogwaardige klinische zorg, maar ook meerdere doelstellingen nastreeft. In 2022 presenteerde het MUMC+ de Strategie Digitale Zorg 2025, waarin zij openlijk hun ambitie uitspreken om toonaangevend te willen zijn op nationaal niveau in dit vakgebied. Het streven naar uitwisseling van gegevens met patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een direct gevolg van deze ambitie. Om dit te realiseren, heeft het MUMC+ de hulp van Luckt ingeschakeld bij het uitvoeren van het VIPP5-programma.

Allereerst heeft Luckt een beoordeling uitgevoerd van de voorgestelde aanpak – het inkopen van een DienstVerlener ZorgAanbieder – en de mate waarin deze aansluit bij de ambities van het MUMC+. Op basis van de resultaten van deze beoordeling heeft Luckt gezocht naar een alternatieve oplossing die beter aansluit bij de behoeften van het MUMC+. Er is een gedetailleerd advies opgesteld, waarin een oplossingsrichting en bijbehorende business case werden gepresenteerd. Het MUMC+ heeft besloten om dit advies over te nemen.

Dankzij het advies heeft het MUMC+ een uitwisselingsplatform ontwikkeld op basis van FHIR. Met dit platform kan het ziekenhuis niet alleen gegevens uitwisselen met PGO’s, maar legt het ook de basis voor een breed scala aan digitale oplossingen.