Close

In kaart brengen en implementeren ontwikkelpaden

Portfolio

In kaart brengen en implementeren ontwikkelpaden

Systematische aanpak om behandeling samen met cliënt vorm te geven

GGzE

GGzE Ontwikkelpaden

Interne en externe ontwikkelingen binnen de GGZ zorgen ervoor dat instellingen steeds kritischer gaan kijken naar de kwaliteit van de door hun geboden behandeling en de wijze waarop deze wordt georganiseerd. GGzE heeft een passend antwoord op de uitdagende veranderingen binnen de GGZ gevonden in ontwikkelpaden. Een ontwikkelpad is een systematische aanpak waarbinnen de behandeling samen met de cliënt wordt vormgegeven met als doel het realiseren van de behandeldoelen van de cliënt binnen een beoogd behandeleffect en gestelde inkoopkaders. Door middel van ontwikkelpaden maakt GGzE de transitie van ‘leveren van zorg’ aan de cliënt naar ‘mogelijk maken van ontwikkeling’ van de cliënt mogelijk. Daarnaast hoopt GGzE een kostenreductie te bewerkstelligen door de inhoudelijke maatregelen binnen de paden, zoals inzet van e-health en groepsbehandeling.

Luckt ondersteunt de GGzE door het in kaart brengen van de ontwikkelpaden, het bundelen van deze paden in een overzichtelijk schema en het ondersteunen bij de implementatie van de ontwikkelpaden in de praktijk.