Close

Programma Passende Zorg als onderdeel van IZA

Portfolio

Programma Passende Zorg als onderdeel van IZA

Programma manager voor het Programma Passende zorg voor het Anna Ziekenhuis

Anna Ziekenhuis

De zorgvraag neemt toe. Alle partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben afgesproken om passende zorg te bevorderen, om zo de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Ook vanuit het Anna Ziekenhuis wordt de komende jaren ingezet op het leveren van de best passende zorg voor de patiënten. Dit doen ze door:

  • Het leveren van bewezen effectieve zorg volgens wetenschappelijke richtlijnen (ZE&GG)
  • Samen te werken met partners in het netwerk aan Juiste Zorg Op Juiste Plaats (JZOJP)
  • Samen met patiënten de juiste keuzes te maken door het inzetten van onder andere keuzehulpen (Samen Beslissen)

Als programma manager is Luckt verantwoordelijk voor het bewaken van samenhang binnen het programma Passende Zorg. Hierin werkt Luckt samen met een programma team bestaande uit medisch specialisten, managers en projectleiders. Als programma manager heeft Luckt de rol om verbindend te zijn en het overzicht te houden over alle lopende projecten die hun samenhang hebben in een ‘gedragen visie’ met ketenpartners in de regio. Hiernaast werkt Luckt mee aan de implementatie van ZE&GG maatregelen en verbeterprojecten, en de afstemming met landelijke coördinatoren, het opstarten van regionale JZOJP projecten, en het uitdragen van de visie rondom Samen Beslissen.