Close

Opzetten van RSO Trijn

Portfolio

Opzetten van RSO Trijn

Doorontwikkeling Trijn naar volwaardig Regionale Samenwerkingsorganisatie

Trijn (RSO Utrecht)

In de regio Utrecht was er behoefte aan meer overzicht en regie op de veelheid aan projecten/programma’s rondom thema’s zoals gegevensuitwisseling, digitale communicatie en databeschikbaarheid. Er is een gezamenlijke behoefte om de inwoner echt centraal te stellen (inzicht geven in eigen gegevens, en samenwerking tussen zorgverleners in zowel sociaal als medisch domein). Waar er niet meer alleen gekeken wordt naar de af- of aanwezigheid van ziekte, maar ook het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (Positieve gezondheid), waar het sociaal domein een grote rol speelt.

Luckt heeft eerst als regioadviseur, en daarna als directeur ad interim vormgegeven aan het traject van netwerk tot aan RSO. Continue in afstemming met de regio, heeft Luckt bijgedragen aan het opzetten van de governance structuur, het ondernemingsplan, een regionale roadmap, jaarplannen en meer. Hierbij heeft Luckt bijgedragen aan het inrichten van alle randvoorwaarden die nodig waren om over te gaan naar een volwaardig RSO. In het vervolg heeft Luckt ook de rol directeur ad interim gevuld om daadwerkelijk alle opgestelde plannen in te vullen en mee aan de slag te gaan, ter voorbereiding op selectie van een vast aangestelde directeur.