Close

Ontwikkelen Strategie Acute Zorg

Portfolio

Ontwikkelen strategie en programmamanager

Ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en visie op spoedzorg

Máxima MC en SHoKo huisartsenpost

Als programmamanager was Luckt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op, en strategie voor, een toekomstig bestendig centrum voor spoedzorg.

Om deze strategie te ontwikkelen, is een proces ingericht, waarbij interviews zijn gehouden met patiënten en professionals. Op basis hiervan zijn verbetervoorstellen gedaan voor het instroomproces op de korte termijn. Deze zijn samen met een werkgroep uitgewerkt in een aangepast instroomproces.

Voor de lange termijn is samen met een strategiegroep bestaande uit bestuurders, managers en professionals van zowel SHoKo als Máxima MC de strategie ontwikkeld die gebaseerd is op 4 leidende principes:

  • Preventie van Spoedzorg
  • Ombuigen van Spoedzorg
  • Spoedzorg meteen op de juiste plek
  • Snelle uitstroom naar de juiste plek

Om de implementatie van het aangepaste instroomproces en de strategie met elkaar te verbinden, is een struugroep opgezet die begeleid wordt door de programmamanager.