Close

Doorontwikkeling regionale ICT Tafel Vallei Vitaal

Portfolio

Doorontwikkeling regionale ICT Tafel

Begeleiden van de ICT tafel om te komen tot een gezamenlijke visie

Vallei Vitaal

De ICT Tafel van Vallei Vitaal was geïnteresseerd in het verkennen en het inrichten van een zorgnetwerkomgeving in de regio Gelderse Vallei. Vallei Vitaal heeft Luckt gevraagd om de ICT-tafel te begeleiden om de positie van de ICT Tafel te bepalen en welke leden deel dienen te nemen. Hiernaast heeft Luckt een regionale digitaliseringsvisie opgesteld, de huidige IT-infrastructuur in kaart gebracht, en de opzet geformuleerd wat benodigdheden zijn om van concrete use-cases tot gegevensuitwisseling te komen.  

Luckt heeft de ICT Tafel van Vallei Vitaal begeleidt door werksessies te organiseren met de ICT Tafel. Hierbij verzorgt Luckt de voorbereiding, de uitvoering en uitwerking van de werksessies. Luckt draagt inhoudelijke kennis bij over regionale samenwerkingen, regionale architectuur en passende use-cases. Door interactieve werksessies te organiseren wordt een gezamenlijke visie gevormd en een stip op de horizon geplaatst over regionale digitaliseringsopgaven. Er wordt draagvlak gecreëerd onder de deelnemers en zijn zij gezamenlijk tot een regionale roadmap gekomen voor de doorontwikkeling van de ICT Tafel.