Close

Projectleider VIPP Babyconnect voor regio Limburg en Brabant

Portfolio

Projectleiding VIPP Babyconnect voor regio Limburg en Brabant

Mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP)

VIPP Babyconnect is een subsidieprogramma om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. RZCC is penvoerder van dit traject, waarbij Luckt de projectleiding verzorgt. Het omvat zowel een coördinerende, zorginhoudelijke als technische projectleidersrol. Bij het project zijn in beide regio’s alle geboortezorgpartijen betrokken, waaronder de eerstelijns verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties, ziekenhuizen, echocentra en de GGD. Het doel is om digitale gegevensuitwisseling te realiseren en in de toekomst duurzaam te borgen en door ontwikkelen op regionaal niveau.

Luckt heeft de rol van projectleiding, zowel coördinerend, zorginhoudelijk als technisch en pakt het project projectmatig aan. Hiertoe is er een projectorganisatie opgericht, waarbij Luckt de werkgroepen coördinerend en inhoudelijke kennis levert. De werkgroep zorgproces en implementatie houdt zich bezig met de veranderingen in het zorgproces, informatie die uitgewisseld dient te worden, eisen die gesteld worden aan leveranciers en de implementatie van het eindproduct. In de werkgroep architectuur is een regionale architectuur aan de hand van regionale architectuur principes uitgewerkt, waarbij voor iedere organisatie in kaart is gebracht op welke wijze informatie beschikbaar gesteld kan worden aan het geboortezorg netwerk. De laatste werkgroep, de werkgroep communicatie houdt zich bezig met de communicatie rondom het project en de training van zorgprofessionals. In zowel de regio Brabant als Limburg is een keuze gemaakt voor een leverancier om de digitalisering te faciliteren. Hiertoe is een adviesrapport verspreid in de regio’s, waarna een definitieve keuze voor contractering volgt in de stuurgroep. Komend jaar staat de technische en functionele implementatie op de agenda