Close

Opzetten en uitvoer VR Hub

Portfolio

Opzetten en uitvoer VR Hub

Verkennen van VR- en AR-toepassingen binnen de GGzE

GGzE

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) worden gezien als nieuwe (media)technieken die veel impact gaan hebben op de samenleving. De GGzE wil in een vroeg stadium de mogelijkheid creëren om ervaringen op te doen met VR, AR en MR binnen diverse zorgpaden. Zo hopen zij te leren waar de toegevoegde waarde van de nieuwe techniek voor GGzE als zorgverlener ligt. Daarom heeft GGzE een VR Hub voor GGZ ingericht. De VR Hub is een fysieke ruimte om VR- en AR-toepassingen voor de diverse GGZ-domeinen op efficiëntie en effectiviteit te verkennen.

In co-creatie/samenwerking met start-ups, bedrijven en kennisinstellingen zullen professionals, cliënten en hun naasten in de VR Hub tot nieuwe ideeën komen. Deze ideeën kunnen zij in korte experimenten uitproberen. Interactieve workshops zullen bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheden die deze nieuwe techniek biedt. Luckt is medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de VR Hub alsmede de uitvoer van de werkzaamheden binnen de VR Hub.