Close

Opzetten Circulair Watersysteem Brainport Smart District

Portfolio

Circulair Watersysteem Brainport Smart District

Opzetten van een lerend netwerk rondom het circulair watersysteem van BSD

Brainport Smart District

In Helmond wordt de Wijk van de Toekomst ontwikkeld. In deze wijk wordt 40% minder drinkwater gebruikt en afvalwater in de wijk gezuiverd om de toiletten door te spoelen. Hiertoe werken Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, KWR, Provincie Noord-Brabant en de gemeente samen om in co-creatie tot het nieuwe systeem te komen.

Luckt begeleidt hierbij het co-creatieproces tussen deze waterpartijen om van het ontwikkel- naar het realisatiestadium te komen. Momenteel wordt de benodigde bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Concrete resultaten hierbij zijn een lerend netwerk van waterschappen, een drinkwaterbedrijf, de provincie en wetenschap. Luckt werkt aan een rapport Water Lab Brainport Smart District, daarnaast ook aan een haalbaarheidsstudie Collectie Huishoudwatersysteem Brainport Smart District.