Close

Projecten

Luckt werkt voor verschillende klanten aan uiteenlopende opdrachten. Van het opzetten en managen van een volledig programma met bijbehorende projecten, tot het implementeren van innovaties bij en met eindgebruikers. Maak hieronder kennis met enkele de projecten waar Luckt bij betrokken is. 

Veel van onze projecten zijn al “geLuckt”. Wij zijn trots op het resultaat en op wat we samen hebben bereikt. Deze projecten zijn te vinden onder: 

GeLuckte Projecten

GGzE

Samen innoveren in de geestelijke gezondheidszorg

Coöperatie Slimmer Leven

Gedeelde ambities in eHealth.

Pleyade Innovatie Team

Vernieuwing ontwerpen en implementeren in de ouderenzorg.

De Riethorst Stromenland

Ontwerpen van ‘warme technologie’ voor een innovatieve organisatie

Garage 2020

Innovatie, kennisdeling en creatie in de jeugdhulp

RijnmondNet

Een plan van aanpak voor implementatie van een multi-domain structuur

GGZ Oost-Brabant

Inspiratiereis voor een toekomstvisie.

Brainport Smart District

Ruimte voor de maatschappij van morgen

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Zorgaanbod voor mensen met verward gedrag

Combinatie Jeugdzorg

Anders denken in de jeugdzorg.

RSO Nederland

Samenwerken aan een oplossing voor eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling