Close

Riethorst Stomenland

Portfolio

Riethorst Stromenland

Warme technologie ontwerpen

Luckt heeft samen met De Riethorst Stromenland nieuwe ‘warme technologie’ ontworpen voor de bewoners met dementie op gesloten afdelingen. Hierin is de design thinking methode toegepast, waarin een team is meegenomen in het anders denken en kijken naar nieuwe innovaties om hier zelf ook beter mee overweg te kunnen.

In een multidisciplinair intern team heeft Luckt de stappen van een ontwerpproces doorlopen om zo tot een vernieuwende en waardevolle innovatie te komen.

Tijdens het proces heeft Luckt intensief samengewerkt met mensen met dementie, familie en zorgprofessionals om zo tot een passende oplossing te komen die de organisatie en werkvloer inspireert en verandert.

Hier is de innovatie SAM (een interactieve tafel gezel om activiteit en verbinding te stimuleren) uitgekomen, een resultaat van deze samenwerking, maar is ook de innovatie mindset die de medewerkers door dit project hebben ontwikkeld een belangrijke uitkomst.

Online Living Lab

De Riethorst Stromenland heeft een Online Living Lab ontwikkeld om medewerkers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de mogelijkheden van zorgtechnologie. Het is een online verzamelplaats van de beschikbare technologieën binnen de organisatie, die medewerkers kunnen reserveren en uitproberen op hun eigen afdeling. Op die manier kunnen zij zien wat de toegevoegde waarde kan zijn voor een bijdrage aan een fijner leven en leven in vrijheid van de bewoner en werkplezier van de medewerker.

Om het Online Living Lab uit te rollen in de organisatie begeleidt Luckt het implementatietraject. Er is gestart bij drie locaties waarna Luckt een advies opstelt voor toekomstige opschaling en implementatie.