Close
Poli Op!

Denk mee aan vernieuwing op de Polikliniek!

Er kan nog altijd veel geïnnoveerd worden op de polikliniek, bijvoorbeeld op het gebied van efficiëntie en samenwerking. Bij Luckt zijn we gewend innovatie- en implementatieprojecten uit te voeren i…

4 februari 2021

Lees meer
Samenwerking ComplIons

Luckt gaat samenwerking aan met CompLions!

CompLions-GRC, het toonaangevende Nederlandse softwarebedrijf op het gebied van Governance, Risk-, Compliance-, Privacy- en Certificerings-tooling gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Luckt, een…

25 november 2020

Lees meer
Jesse welkom

Jesse digitaal verwelkomd bij Luckt!

Jesse Bleekrode is per 1 november 2020 in dienst getreden bij Luckt als projectleider. De afgelopen jaren heeft Jesse zowel ervaring opgedaan met projecten en programma’s op het gebied van kennis- e…

9 november 2020

Lees meer

Samen ontwerpen we ‘warme technologie’

Binnen de locatie Altenahove van zorgorganisatie De Riethorst Stromenland werkt een team van enthousiaste medewerkers samen met Luckt aan technologische innovatie binnen de Riethorst. Dit traject heef…

25 februari 2020

Lees meer

Luckt blijft groeien: Welkom Mike!

Mike van Loef is per 1 februari in dienst getreden bij Luckt als projectleider. Afgelopen 3 jaar is Mike vooral werkzaam geweest bij netbeheerders zoals Cogas en Westland Infra, waar hij vooral heeft …

14 februari 2020

Lees meer

RSO Nederland

Portfolio

RSO Nederland

RSO Nederland is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. RSO Nederland streeft naar kwaliteit van zorg voor de cliënt en bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden.

Als mensen zorg krijgen, willen ze graag een gevoel van continuïteit ervaren. Continuïteit van zorg vraagt samenwerking en informatie-uitwisseling van en tussen alle betrokken partijen. De RSO’s organiseren dat al op regionale en interregionale schaal.

RSO Nederland levert een bijdrage aan de organisatie van samenwerking en informatie-uitwisseling op landelijk niveau.

Kwaliteit van zorg vraagt om continuïteit van zorg. Continuïteit van zorg vraagt om samenwerking en informatie-uitwisseling. Samenwerking en informatie-uitwisseling vragen vertrouwen. Om elkaar te vertrouwen, moet je elkaar kennen. Binnen de regio kennen partijen elkaar. Voor het landelijke programma TWIIN hebben RSO NL en VZVZ de handen ineengeslagen in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten.

Beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen werken samen aan een oplossing voor eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling. De partijen willen zorginformatie over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen digitaal met elkaar kunnen delen, voor zorgverlener en patiënt.

Zo wordt gewerkt aan de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment.

RSO NL Academy

Het opdoen en delen van kennis staat centraal in de nog op te zetten RSO NL Academy. Hierbij wordt aandacht besteed aan het behouden van kennis, wanneer deze in de huidige werkelijkheid vaak verloren gaat bij verzuim of verloop van personeel. De Academy richt zich op producten en diensten waardoor RSO NL haar leden de benodigde ondersteuning kan bieden.

Luckt nam in dit project een ondersteunende en organisatorische rol bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor deze Academy.