Close

Coöperatie Slimmer Leven

Portfolio

Coöperatie Slimmer Leven

Coöperatie Slimmer Leven is de kern van één van de tien zorginnovatieregio’s in Nederland. Met haar leden werkt Coöperatie Slimmer Leven in de Brainport-regio aan een gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken. Dit betekent dat er nieuwe kansen moeten worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. De focus ligt op grootschalige toepassingen om daarmee maatschappelijk (en economisch) rendement te behalen. Binnen de Coöperatie slaan zorgorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, zorgverzekeraars, woningcoöperaties, overheden én eindgebruikers hiervoor de handen ineen. Luckt wordt door Coöperatie Slimmer Leven ingehuurd voor de uitvoering van directievoering, programmamanagement, projectleiding en projectimplementatie.

Soulmate

Coöperatie Slimmer Leven neemt met negen Nederlandse, Belgische en Oostenrijkse partners deel aan het Europese Active and Assisted Living project SOULMATE. Dit project is gericht op mobiliteit van 65-plussers. De tien partners binnen het project hebben als doel een geïntegreerde mobiliteitsoplossing te ontwikkelen die 65-plussers ondersteunt tijdens het reizen. Er wordt gebruik gemaakt van co-creatie sessies, livetesten en enquêtes bij potentiéle eindgebruikers waarna technologische ontwikkeling volgt. Luckt is namens Coöperatie Slimmer Leven verantwoordelijk voor het rekruteren van deelnemers voor de verschillende activiteiten

CrossCare

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen of ‘living labs’ en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund of versneld. Luckt wordt door Coöperatie Slimmer Leven ingehuurd voor de uitvoering van projectleiding en projectimplementatie.

Regio Deal Digitale Zorginfrastructuur

Brainport Eindhoven heeft de unieke positie om binnen vier jaar digitale dienstverlening op het gebied van gezondheid en zorg te verbeteren met behulp van grootschalige innovatieve concepten en daarmee voor een landelijke doorbraak te zorgen. Middels deze digitale infrastructuur wordt een veilige, regionale digitale infrastructuur georganiseerd. Met als doel het vereenvoudigen van de opschaling van zorginnovaties, bevorderen van standaardisatie en stimuleren van datagebruik. In vier proeftuinen wordt een basispakket van innovatieve diensten die gebruik maken van technologie opgeschaald. Luckt wordt namens Coöperatie Slimmer Leven ingehuurd voor programmamanagement en projectimplementatie.

Health Tech Yard

Om de ontwikkeling van nieuwe innovaties in de zorg te ondersteunen en te versnellen, is Health Tech Yard opgericht. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door OPZuid, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Noord-Brabant. Health Tech Yard is een open innovatieplatform van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Stichting KIEN, GGzE, High Tech NL, Brainport Development en Coöperatie Slimmer Leven. Studenten, onderzoekers, MKB-bedrijven, zorginstellingen en eindgebruikers werken samen om tot goede ideeën en werkbare hightech oplossingen voor de zorg te komen. Die oplossingen kunnen meteen worden getest op technische en commerciële haalbaarheid in zorginstellingen uit het netwerk van Health Tech Yard. Zo komen zorg en technologie dichter bij elkaar en kunnen door co-creatie innovaties in de zorg ontstaan die de zorgkosten verlagen en de werkbelasting in de zorg verminderen. Health Tech Yard helpt innovators van ideefase tot eindproduct. Dit door een fysieke plek aan te bieden om een prototype te ontwikkelen, het uitgebreide netwerk in te zetten om de juiste partijen te betrekken of een geschikte praktijkomgeving te vinden en te ondersteunen met specifieke kennis en kunde, bijvoorbeeld op het gebied van business development en financieringsaanvragen.

Samen beter voorbereid op de toekomst

Het project Samen beter voorbereid op de toekomst (SBVODT) streeft naar een versterking van het health ecosyssteem van lokaal naar provincie breed. West- en ZuidOost Brabant willen regio’s zijn waar in brede zin implementatie en opschaling van innovatieve technologische oplossingen in de zorg plaatsvindt. De plek waar partijen terecht kunnen met zorginnovaties die zorg op de juiste plek mogelijk maken en die bijdragen aan economische ontwikkeling en goede inzet van arbeidskrachten (alleen wanneer nodig, juiste werkzaamheden verrichten, ondersteund door innovatieve oplossingen). Vanuit deze twee regio’s kan vervolgens opschaling naar de rest van Brabant plaatsvinden. Voor zowel ZuidOost- als West-Brabant geldt dat beter en sneller de zorg transformeren, van pilots en living labs naar duurzame implementatie en opschaling van zorginnovaties één van de belangrijkste doelstellingen is. Om deze doelstellingen te halen, willen het Care Innovation Center (West Brabant) en Coöperatie Slimmer Leven (ZuidOost Brabant) samen optrekken en tot concrete activiteiten komen zodat hiermee een eerste stap gezet kan worden naar een Brabant breed consortium. Slimmer Leven heeft in dit project een nadrukkelijke rol in het richting geven, beïnvloeden, afstemmen, initiëren, faciliteren, coördineren en het tot stand brengen van een synergie-effect. Kortom: de rol van een regievoerende netwerkorganisatie.