Close

Jordy

Team

“Als je kan leren dansen in de regen, dan kan je de zon laten meebewegen.”

Jordy Keizer

In 2009 begon ik als zorgprofessional in de gehandicaptenzorg, waarna ik de stap maakte naar het sociaal werk, de jeugdzorg en de geestelijk gezondheidszorg. Het verlenen van zorg is heel bijzonder maar ik wilde me meer gaan richten op het beleid van zorg en gezondheid voor een grotere groep.

Na 8 jaar werken in de praktijk besloot ik ‘de stoute schoenen’ aan te trekken en te starten met een wetenschappelijke studie in deeltijd. Zodoende startte ik in 2017 met de master Care Ethics & Policy. Tijdens en na mijn opleiding heb ik verschillende rollen vervuld in het Utrechtse sociale domein zoals projectleider, onderzoeker, (beleids)adviseur en trainer.

Nadat ik de master Care Ethics & Policy en de leergang Leadership for complex Change succesvol behaalde realiseerde ik mij dat mijn praktijkervaringen in combinatie met mijn academische vorming, een unieke combinatie is voor het begrijpen en het aansturen van innovatieprocessen en complexe samenwerkingsrelaties. Als zorgethicus vind ik het interessant om te kijken naar de wisselwerking tussen zorg en ethiek.

In de zomer van 2022 maakte ik kennis met Luckt en werd ik direct enthousiast van de persoonlijke aanpak en de passie om zorg echt anders met elkaar te organiseren en te verbeteren. De combinatie van theorie, autonomie, daadkracht en flexibiliteit met een praktische aanpak om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te pakken in een steeds complexere wereld, sprak mij erg aan.

Gedurende mijn loopbaan heb ik een interessante rugzak met ervaringen, inzichten en kennis opgedaan, die ik graag inzet om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken. In mijn werkzaamheden heb ik specifieke aandacht voor het verbinden van de leefwereld ‘het echte leven van eindgebruikers’ met de complexe systeemwereld van beleid en wetenschap. Dit is een voortdurende wisselwerking die met elkaar kan schuren, maar wat elkaar ook kan aanvullen.

Mijn kracht zit in het ‘echt’ kennen en het begrijpen van mensen die in een kwetsbare positie zitten. Of het nu gaat om psychiatrie, schulden, diversiteit of laaggeletterdheid. Ik weet eindgebruikers, groepen en organisaties mee te laten bewegen in de noodzakelijke veranderingen die deze tijd vraagt.  

 

Een weetje over jezelf?
Tja, ik ben iemand die vertraagt waar het kan. Ik probeer minimaal één keer per jaar naar West-Afrika te gaan om daar deel te nemen aan een typisch mannelijk tijdverdrijf, namelijk het drinken van Attaya. Het drinken van Attaya is een typisch Gambiaans ritueel. Terwijl er met elkaar thee word gedronken, is het werkelijke doel van dit tijdverdrijf samenzijn en de tijd nemen voor elkaar.  Een dergelijk thee-ritueel duurt drie uur en de thee wordt gemaakt op een vuurtje in de buitenlucht. Het vertragen helpt mij om stil te blijven staan, bij wie ik ben in de relatie tot de ander.