Close

Samen vernieuwen

Samen vernieuwen icoon

Samen voor unieke verbetering

Innovatie, een woord dat tegenwoordig overal voorbij komt. Er kan zo veel met nieuwe technologie en innovaties zijn van toegevoegde waarde voor het leven en de beleving van patiënten of klanten of voor het werk van medewerkers.

Maar waar te beginnen? Wat past bij uw organisatie en hoe wordt ervoor gezorgd dat een innovatie ook echt aansluit bij de doelgroep?

Om te laten zien wat innovatie voor uw cliënten en medewerkers kan betekenen organiseren wij een ontwerpgerichte-training. 

Hierbij leggen wij de focus op samen innoveren; innovaties worden voor én door medewerkers bedacht. Dit toont niet alleen de kracht van innovaties maar ook van wat samen bereikt kan worden!

Door de hands-on aanpak van deze training krijgen medewerkers inzicht in de behoeftes op de werkvloer, ontwerpen zij zelf innovaties en leren daarnaast ook een innovatieve manier van werken aan.

Kortom; een onmisbare stap richting de toekomst van uw organisatie!

Een innovatieve organisatie, klaar voor de toekomst

Onderwerpen Samen innoveren

De training

De training zal bestaan uit twee delen met een tussenperiode van elkaar. Op die manier kunnen de resultaten van het eerste deel direct worden toegepast in de praktijk en geëvalueerd worden in het tweede deel. Uiteraard is een aangepaste training op maat ook mogelijk.

Deel 1

In dit eerste deel gaan de deelnemers aan de slag met het in kaart brengen van behoeftes van de doelgroep en de context. Op basis hiervan definiëren zij mogelijkheden en kansen. Uiteindelijk is het resultaat van dit deel van de training een concrete ontwerpvraag.

Deel 2

De ontwerpvraag dient in dit tweede deel als startpunt om samen ideeën te bedenken in een brainstorm. Concrete tools om dit te doen worden aangeleerd. Hieruit wordt een interventie gekozen om uit te werken en te testen in de praktijk om zo toegevoegde waarde te leveren voor de doelgroep.