Close

Visie

Over Luckt

“Ontstaan vanuit de sterkte overtuiging dat het beter kan!

Luckt heeft een sterke basis en een ambitieuze toekomstvisie. Maak kennis met onze bedrijfsachtergrond en over hoe we naar een innovatieve toekomst kijken!

Bedrijfsachtergrond

Ontstaan vanuit de overtuiging dat er een grote maatschappelijke uitdagingen bestaan in de sector van zorg en welzijn waar we aan moeten werken, is Luckt doorgegroeid tot een bedrijf dat elke dag werkt aan uitdagingen waar de maatschappij voor staat.

Sinds de oprichting focust Luckt zich op verbeteringen in de zorg, welzijn en maatschappelijke transities. Door het groeiende aantal medewerkers groeit ook onze expertise hierin. Waren we aan het begin nog voornamelijk gericht op informatiserings- en strategietrajecten, inmiddels kijken we veel breder. Dit resulteerde bijvoorbeeld in het aanhaken van ontwerpers waarmee de methodes van design thinking breed worden toegepast in complexe projecten. De organische uitbreiding van team met verschillende disciplines en professionele achtergronden door de jaren heen zorgt voor een unieke mix van werknemers waarin van elkaar leren en gezelligheid voorop staat.

Ondanks dat de expertise van Luckt gegroeid is, zijn we de laatste jaren ook meer gaan focussen. Deze professionaliseringsslag zorgt voor een verhoogde eigen Luckt-identiteit. Iets waar we trots op zijn!

Visie en overtuiging

Luckt is opgezet vanuit een sterke overtuiging dat veel verbeterd moet worden in de sectoren zorg en wonen en dat daaraan hard gewerkt moet worden. Dat een toekomstbestendige strategie voortkomt uit de omarming van deze nieuwe ontwikkelingen en het aangaan van samenwerkingen vormt de basis van Luckt.

Deze visie dragen we nog steeds uit en hier zetten we ons elke dag voor in. Onderstaande vier facetten vormen de kern van onze overtuiging.

Er zijn veel uitdagingen in de zorg en op het gebied van maatschappelijke transities

Wij zien veel maatschappelijke uitdagingen in de zorgsector en in maatschappelijke transities. Met name de zorgsector heeft te kampen met veel moeilijkheden als teruglopende financiering en vergrijzing. Er moet hard gewerkt worden om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Innovatie is noodzakelijk bij maatschappelijke uitdagingen

Met nieuwe technologieën en innovaties valt er veel verbetering te behalen om een prettiger, gezonder, en gelukkiger leven te ontwikkelen. Maatschappelijke uitdagingen kunnen met behulp van deze innovaties worden opgelost. De juiste innovatie, passend bij organisatie en doelgroep, komt er echter niet vanzelf. Hiervoor is kennis en expertise nodig. Het is geen doel maar een middel.

Regie over inzet en gebruik van de innovaties is belangrijk voor het slagen ervan

Innovatie en technologische ontwikkeling en gaan steeds sneller. Dit bijbenen is vaak een lastige klus voor organisaties. De juiste regie over hoe innovaties ingezet en gebruikt worden is daarbij belangrijk en mogelijk. Zo zorg je dat verbeteringen succesvol worden.

Alleen door het bundelen van krachten kunnen we iets gedaan krijgen

Structurele verbeteringen aanbrengen in de zorg, welzijn en wonen sectoren is veel te complex voor een individu of zelfs een organisatie. Krachten moeten hiervoor worden gebundeld. Vanuit dit idee is Luckt ontstaan en vanuit dit idee werken wij nog steeds elke dag samen met onze klanten en partners.