Close

Actueel

8 september 2017

VR Hub voor GGZ – GGzE

VR Hub GGZ

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) worden gezien als nieuwe (media)technieken die veel impact gaan hebben op de samenleving. Volgens sommigen kan dit vergeleken worden met de komst van het internet en de mobiele telefoon. De GGzE wil in een vroeg stadium de mogelijkheid creëren om ervaringen op te doen met VR, AR en MR binnen diverse zorgpaden. Zo hopen zij te leren waar de toegevoegde waarde van de nieuwe techniek voor GGzE als zorgverlener ligt. De techniek wordt hierbij nadrukkelijk niet gezien als de nieuwe heilige graal. We willen juist ontdekken waar de kracht en mogelijkheden van deze techniek ligt en hoe deze te verbinden is aan behandelmethodieken en marktbehoeftes van de nieuwe generaties.

De GGzE heeft een VR Hub voor GGZ ingericht. De VR Hub is een fysieke ruimte om VR- en AR-toepassingen voor de diverse GGZ-domeinen op efficiëntie en effectiviteit te verkennen. In co-creatie/samenwerking met start-ups, bedrijven en kennisinstellingen zullen professionals, cliënten en hun naasten in de VR Hub tot nieuwe ideeën komen. Deze ideeën kunnen zij in korte experimenten uitproberen. Interactieve workshops zullen bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheden die deze nieuwe techniek biedt.