Close

Informatie

Werkwijze

Informatie

“Hulp bij complexe projecten op het gebied van gegevensuitwisseling, interoperabiliteit en IT in de zorg”

Gegevensuitwisseling is cruciaal voor de zorg van nu. Dit brengt kansen met zich mee maar ook vraagstukken die van belang zijn voor een blijvend functionerende en wendbare zorgorganisatie. Luckt helpt organisaties verder en ontwerpt slimme werkwijzen en methodieken die bijdragen aan het verbeteren van zorgprocessen. Hierbij komen vraagstukken aan bod als: ‘Hoe gaat u om met nationale afsprakenstelsels, regelgeving en certificering? Wat betekent de ontwikkeling van nieuwe patiëntenportalen, of de doorontwikkeling van het EPD en ECD voor uw organisatie? Hoe gaat u om met het uitwisselen van medische gegevens op regionale schaal?’ Wij helpen om deze vragen te beantwoorden en de implementeren zodat je op een professionele manier verder kunt.

Werkwijze

Luckt helpt jouw organisatie om business te combineren met digitalisering. Dit doen we door het leveren van advies op maat en door passende strategieën te ontwikkelen om zo jouw organisatie door de digitale transformatie heen te begeleiden.

Door onze kennis van de (zorg)markt leveren we up-to-date kennis en expertise van de ontwikkelingen en passen we nieuwe technologie direct toe. Hierbij leveren we het complete pakket: analyse, strategie, implementatie én inrichting. Dit doen we voor zowel zorginstellingen, (regionale) overheidsinstanties en gemeentes.

Daarom Luckt Informatie!

We combineren kennis en ervaring met landelijke programma’s, complex projectmanagement, regionale samenwerkingsorganisaties en zorgstrategie met de technische expertise van klinische informatici. Zo bieden wij een uniek en compleet team die jouw organisatie begeleidt in een informatiseringstraject. De combinatie van disciplines en achtergronden zorgt ervoor dat elk traject succesvol wordt geborgd. Met Luckt sta je stevig in deze snel veranderende digitale wereld.

Voorbeeld projecten

Stichting RijnmondNET

Ziekenhuis Gelderse Vallei

RSO Nederland