Close

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Bij Luckt dragen we samen bij aan strategie en innovaties die impact maken en een meerwaarde leveren voor een prettigere, gezondere en gelukkigere maatschappij.

Betrokkenheid van veel verschillende partijen, conflicterende belangen, een steeds veranderend werkveld of een afstand tussen beleid en werkvloer. Het zijn voorbeelden van wat het succes van projecten, implementaties of verbeteringen in de weg kan staan. Bij Luckt begrijpen we de problemen waar je tegenaan loopt en bieden we je het advies en de ondersteuning die je nodig hebt.

Luckt is een innovatief adviesbureau met een focus op zorg & welzijn, maatschappelijke transities en impactvolle transformaties. Wij begeleiden en ondersteunen multidisciplinaire projecten binnen deze sectoren. Hierin werken we nauw samen met voornamelijk lokale, regionale en landelijke overheid, en zorg- en welzijnsorganisaties.

Expertise

Luckt is een innovatief adviesbureau met een focus op zorg & welzijn en op maatschappelijke transities. Wij begeleiden en ondersteunen multidisciplinaire projecten binnen deze sectoren. Hierin werken we nauw samen met voornamelijk lokale, regionale en landelijke overheid, en zorg- en welzijnsorganisaties.

Onze expertise ligt bij het bijeenbrengen van belangen, wensen en behoeftes van verschillende partijen. We vormen deze tot één gemeenschappelijk doel en uitvoerbaar plan. Zo zorgen we voor een soepel verloop van een project en vervolgens voor een duurzame implementatie en borging. Hierbij kunnen wij acteren op alle niveaus. Zowel strategisch als operationeel zorgen we ervoor dat we alle lagen binnen een organisatie verbinden

 

Een adviestraject met Luckt betekent niet alleen een rapport op jouw bureau; juist niet! Wij bieden een duurzaam partnerschap en door ons team van medewerkers met verschillende achtergronden bieden we inhoudelijk advies en hulp op alle facetten van het project.

Op deze manier ontwikkelen en implementeren we, samen met de organisatie, een toekomstbestendig advies en strategie voor een bestaand of nieuw project. Ook managen we projecten vanuit de inhoud en expertise uit verschillende werkvelden. Onze informatiseringsexperts helpen je bij complexe implementatieprojecten op het gebied van gegevensuitwisseling en IT. Daarnaast zorgen wij voor vernieuwende inzichten en een innovatieve mindset in jouw organisatie met behulp van de methodes van Design Thinking. Deze facetten combineren wij door samen te werken, als team en met onze opdrachtgevers.

Zo is Luckt jouw partner voor elk project of probleem!

Werkzame domeinen

Bij Luckt zijn we als programma- en projectmanagers voornamelijk betrokken in de domeinen maatschappelijke transities, zorg & welzijn en impactvolle transformaties. Daarnaast hebben wij ruime expertise in het samenwerken met en werken voor overheid op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ondanks deze focus reikt de expertise van onze medewerkers verder dan dit en werken we ook regelmatig samen met partijen buiten deze domeinen. Doordat Luckt in meerdere sectoren actief is, kunnen we ontwikkelingen en kansen in verschillende domeinen aan elkaar verbinden. Klik op een van de domeinen om meer te weten te komen over onze expertise en werkzaamheden hierin.

Zorg en welzijn

Wij werken samen met én voor de zorg. Zoals ziekenhuizen, VVT-instellingen, jeugdzorg en huisartsenorganisaties.

Maatschappelijke transities

We werken aan complexe vraagstukken die vragen om een transitie in denken en in doen.

Impactvolle transformaties (IZA)

Wij helpen om de randvoorwaarden en doelstellingen van het IZA te behalen.