Close

Impactvolle Transformaties (IZA)

Werkzame domeinen

Impactvolle Transformaties (IZA)

IZA, Luckt samen altijd!

Het Integraal zorgakkoord (IZA) omvat afspraken om goede, toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland te kunnen blijven verlenen. Dit is nodig vanwege de toenemende vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt, de zogenoemde zorgkloof. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen blijven voldoen en goede, tijdige zorg en ondersteuning te waarborgen, moet gezamenlijk gewerkt worden aan verbeteringen en innovaties. Om dit te bereiken, dienen partijen zoals de patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en de overheid domeinoverstijgend samen te werken.

Maar hoe doe je dat nou?

Luckt is ervan overtuigd een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstbestendig houden van de zorg door middel van impactvolle transformaties.

Luckt belooft je te kunnen helpen om de randvoorwaarden en doelstellingen van het IZA op de verschillende onderdelen van de werkagenda te behalen, door onze expertise in te zetten op vier vlakken.

Bijeenkomsten faciliteren om (zorg)organisaties tot collectief en gedragen inzicht te laten komen over impactvolle transformaties

Luckt heeft veel ervaring in het faciliteren van workshops en het verzorgen van inspiratiesessies met (zorg) organisaties om inzicht te krijgen in de mogelijke transformaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan interessante onderwerpen waar verandering en vernieuwing te bereiken is. Hiervoor wordt Design-thinking als methodiek gehanteerd. Luckt heeft daarvoor zeer ervaren projectleiders, procesbegeleiders en programmamanagers met veel ervaring in zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties. 

Ondersteunen bij het indienen van de aanvraag voor transformatiemiddelen

 

Luckt heeft veel ervaring bij het indienen van subsidieaanvragen. Zij weten de juiste informatie tijdig te verzamelen om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Luckt kan u als klant ontzorgen bij deze tijdrovende vraagstukken. 

Implementeren van impactvolle transformaties

Naast het uitwerken van impactvolle transformaties, het schrijven van een subsidieaanvraag en het bepalen van de strategie, is Luckt een expert in het implementeren en begeleiden van de transformaties. Met daadkracht en flexibiliteit weet Luckt een hoog abstractieniveau te combineren met een hands-on mentaliteit en praktische aanpak. Hierdoor worden meetbare en aantoonbare resultaten behaald. 

Creëren van samenwerking en bepalen van de strategie

Luckt heeft veel kennis en ervaring in het creëren van collectief gedragen inzicht(en) over bepaalde werkagenda’s. Daarnaast heeft Luckt ruime ervaring en expertise in het bepalen en schrijven van gedragen strategische (samenwerkings)plannen. Zo kan Luckt u als (zorg)organisatie helpen bij het ontwikkelen van het benodigde regio- en transformatieplan. Dit wordt gedaan vanuit expertise op het gebied van strategie en complexe samenwerkingen en informatiemanagement. Innovatie ondersteunt door Design-thinking methodieken. 

Luckt heeft jarenlange ervaring met deze kerngebieden en de werkagenda’s binnen het IZA. We hebben al vele projecten succesvol afgerond die in lijn zijn met de verschillende werkagenda’s.

Benieuwd naar de projecten die Luckt momenteel uitvoert of succesvol heeft afgerond op de verschillende werkagenda-onderdelen?
Neem een kijkje in ons portfolio of neem contact met ons op!

Meer weten over hoe wij te werk gaan om te zorgen voor impactvolle transformaties? Download de interactieve PDF met onze propositie hieronder.