Close

Maatschappelijke transities

Werkzame domeinen

Maatschappelijke transities

Op het gebied van leven is er de laatste jaren veel veranderd. Luckt houdt zich graag bezig met complexe vraagstukken die diep raken in institutionele structuren en in het gedrag van mensen, denk bijvoorbeeld aan sociale problemen, slimme mobiliteit en de kanteling van zorg naar preventie of naar een data-economie. Vraagstukken die niet eenvoudig op te lossen zijn en die vragen om een transitie in denken en doen. Vraagstukken waarin de belangen van meerdere partijen vertegenwoordigd moeten worden en politieke sensitiviteit bij komt kijken. Door onze ervaring in verschillende sectoren zijn wij in staat om binnen deze maatschappelijke transities projecten te begeleiden om te komen tot mooie samenwerkingen die leiden tot een duurzamer Nederland.

Maatschappelijke transities vragen ook om ander rollen. De maatschappij krijgt steeds hogere verwachtingen van het publiek systeem waardoor men hun rol en dienstverlening moeten aanpassen. Burgers verwachten dat publieke organisaties aansluiten bij hun leefwereld, maar bedrijven hebben daarentegen juist behoefte aan een duidelijke structuur vanuit de landelijke en regionale overheidsorganisaties en verwachten een steeds hogere mate van ondernemerschap bij ambtenaren. Luckt helpt publieke organisaties met het opzetten van nieuwe samenwerkingen en het verbinden van netwerken om deze uitdagingen aan te kunnen. Ook zorgen wij voor het projectmanagement en voor een efficiënte werkwijze waarbij zichtbare resultaten worden behaald.

Samen met jou gaan we buiten de bestaande en geëffende paden, om te komen tot duidelijke en praktische stappen die je helpen dé publieke partner van de toekomst te zijn.